حسین نادرپور

درباره من

دکتر حسین نادرپور
image

استاد گروه آموزشی عمران - سازه @ دانشکده مهندسی عمران

دکتری مهندسی عمران-سازه/ استاد دانشکده عمران با پایه 21/ فرصت مطالعاتی در دانشگاه توکیو در سال 1397/ معاون آموزشی دانشکده عمران از 1393 تا 1397/ مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده عمران از 1393 تا 1397/ عضو شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه از 1393 تا 1397/ مدیر پژوهش دانشگاه از 1391 تا 1393/ عضو شورای پژوهشی دانشگاه از 1391 تا 1393/ عضو کمیته نظارت بر فعالیت های دانشجویان از 1391 تا 1393/ عضو کمیته پژوهش سازمان بازرسی کل استان/ دبیر علمی دومین کنفرانس ملی صنعت بتن/ عضو کمیته منتخب دانشکده عمران/ عضو کمیسیون تخصصی دانشکده مهندسی از 1393 تا 1396/ عضو کمیسیون تخصصی دانشکده عمران از 1396 تا 1397/...

محقق گوگل

(1403/1/24)

استنادات

4729

h-index

35

i10-index

99

مؤلفین همکار

38

اسکوپوس

(1403/1/28)

استنادات

3159

مقالات

145

h-index

31

مؤلفین همکار

127

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

تجارب

مهارت ها

محاسبات نرم

اولویت های پژوهشی

محاسبات نرم

تاب آوری لرزه ای

قابلیت اعتماد سازه ها

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
Influence of Carbon Fiber Reinforced Polymers on Upgrading Shear Behavior of RC Coupling Beams
IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF CIVIL ENGINEERING(2011)
^علی خیرالدین, ^حسین نادرپور, غلامرضا قدرتی امیری
شناسایی موقعیت و شدت ترک‌های چندگانه در تیر طره‌ی بتن‌آرمه با استفاده از تحلیل مودال و آنالیز موجک
مهندسی سازه و ساخت(2016)
عارفه طاهرزاده, سید روح الله حسینی واعظ*, ^حسین نادرپور, امیر عزالدین
ANN MODEL FOR PREDICTING THE COMPRESSIVE STRENGTH OF CIRCULAR STEEL-CONFINED CONCRETE
INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING(2016)
8911149002, ^حسین نادرپور*, ^علی خیرالدین
Suggestion of an equation of motion to calculate damping ratio during earthquake based on cyclic procedure
JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED MECHANICS(2016)
^حسین نادرپور*, 9121145005, Rui Carneiro Barros
A Probabilistic Study on the geometrical design of gravity retaining walls
World Journal of Engineering(2017)
^عبدالحسین حداد, 9211047002, ^حسین نادرپور*
بررسی اثر ضربه در میزان استهلاک انرژی زلزله بر پل‏های با عرشه بتنی دارای درز انقطاع
مهندسی زیرساخت های حمل و نقل(2016)
^حسین نادرپور*, 9121145005, Rui Carneiro Barros
Prediction of Critical Distance between Two MDOF Systems subject to Seismic Excitation in terms of Artificial Neural Networks
PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING(2017)
^حسین نادرپور*, 9121145005, Rui Carneiro Barros
تشخیص الگوی آسیب دیوارهای برشی بتن‌آرمه با استفاده از تبدیل‌های ریاضیاتی
مهندسی سازه و ساخت(2017)
^حسین نادرپور*, ^محمدکاظم شربتدار, 9211149024
ارزیابی مدل‏های احتمالاتی در قابلیت ‏اطمینان لرزه‏ای قاب‏های خمشی فولادی بهسازی شده با مهاربندهای همگرا
مهندسی سازه و ساخت(2016)
8222220021, ^محسن گرامی, ^حسین نادرپور*
Application of fuzzy logic in reinforced concrete structures
Civil-Comp(2015)
^حسین نادرپور*, 9312149007
مدل سازی پاسخ بهینه روسازی آسفالتی به کمک روش اجزای محدود
مدل سازي در مهندسي(2017)
^غلامعلی شفابخش*, ^حسین نادرپور, 9412844001
A proposed model to estimate shear contribution of FRP in strengthened RC beams in terms of Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System
COMPOSITE STRUCTURES(2017)
^حسین نادرپور*, 9312149007
تخمین ظرفیت برشی دیوار بنایی مقاوم سازی شده با ملات مسلح به الیاف با استفاده از روش ANN-GMDH
مصالح و سازه های بتنی(2017)
^حسین نادرپور, 9418121001*, 9511146004, 9611149040
A Proposal Model for Estimation of Project Success in Terms of Radial Based Neural Networks: A Case Study in Iran
CIVIL ENGINEERING JOURNAL-TEHRAN(2017)
9111051003, ^علی خیرالدین, ^حسین نادرپور*
Seismic Failure Probability and Vulnerability Assessment of Steel-Concrete Composite Structures
PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING(2017)
8911149002*, ^حسین نادرپور, ^علی خیرالدین, امیرحسین گندمی
Compressive Strength of Mortars Admixed with Wollastonite and Microsilica
Materials Science Forum(2017)
^حسین نادرپور*, 9318121006
ارزیابی تاب آوری لرزه ای زیرساخت های شهری
مصالح و سازه های بتنی(2017)
9412149006, ^حسین نادرپور*, 9418121001
بررسی پدیده ستون کوتاه در ساختمان های بتن آرمه و معرفی تکنیک های مقابله با آن
نشریه داخلی انجمن بتن ایران(2017)
9411149031, ^حسین نادرپور*, ^علی خیرالدین
Evaluation of Project Critical Success Factors for Key Construction Players and Objectives
IJE International Journal of Engineering(2018)
9111051003, ^علی خیرالدین*, ^حسین نادرپور
پیش‌بینی مقاومت خمشی تیرهای تقویت شده به روش NSM-FRP با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی
مهندسی سازه و ساخت(2018)
سید روح الله حسینی واعظ*, ^حسین نادرپور, محمد براتی
Compressive strength prediction of environmentally friendly concrete using artificial neural networks
JOURNAL OF BUILDING ENGINEERING(2018)
^حسین نادرپور*, 9511146004, 9418121001
مقاوم‌سازی پایه پل‌های بتن‌آرمه به کمک FRP با استفاده از روش‌های دورپیچ، نزدیک به سطح و ترکیبی
مهندسی زیرساخت های حمل و نقل(2018)
9411149031, ^حسین نادرپور*, ^علی خیرالدین
ارزیابی قابلیت اطمینان لرزه ای قابهای خمشی فولادی بهسازی شده با مهاربندهای همگرا با مدلهای احتمالاتی
مهندسی سازه و ساخت(2017)
9212148002, ^محسن گرامی, ^حسین نادرپور*
انتخاب الگوریتم بهینه شبکه عصبی در تحلیل روسازی های انعطاف پذیر راه ها
مدل سازی در مهندسی(2010)
^غلامعلی شفابخش, ^حسین نادرپور
انتخاب الگوریتم بهینه شبکه عصبی مصنوعی برای تحلیل روسازی صلب راه ها
(2011)
^غلامعلی شفابخش, ^حسین نادرپور
بررسی رفتار و مقایسه آیین نامه های معتبر دنیا در زمینه ستون های مرکب بتنی و فولادی
مدل سازی در مهندسی(2010)
^علی خیرالدین, ^حسین نادرپور
An innovative approach for compressive strength estimation of mortars having calcium inosilicate minerals
JOURNAL OF BUILDING ENGINEERING(2018)
^حسین نادرپور*, 9318121006
ارائه مدل پیش‏‏ بینی مقاومت فشاری ستون ‏‏های با مقاطع مستطیل محصور شده با الیاف پلیمری (FRP) به وسیله ‏ی روش برنامه ‏نویسی عبارتی ژنتیک (GEP)
تحقیقات بتن(2018)
9418121001, ^حسین نادرپور*, ^عبدالحسین حداد, 9511146004, 9211047002
پیش‏ بینی مقاومت پیچشی تیرهای بتن ‏آرمه تقویت شده با FRP با استفاده از شبکه‏ های عصبی مصنوعی
مهندسی سازه و ساخت(2018)
^حسین نادرپور*, 9418121001
Evaluation of shear strength parameters of granulated waste rubber using artificial neural networks and group method of data handling
Scientia Iranica(2018)
9211047002, ^عبدالحسین حداد*, ^حسین نادرپور
Shear Strength Prediction of RC Beams Using Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System
Scientia Iranica(2020)
^حسین نادرپور*, 9318121006
Structural Control of RC Buildings Subjected to Near-Fault Ground Motions in terms of Tuned Mass Dampers
Scientia Iranica(2020)
^حسین نادرپور*, 9111149024, ^علی خیرالدین
Soft Computing-based Approach on Capacity Prediction of FRP Strengthened RC Joints
Scientia Iranica(2019)
9011149003, ^حسین نادرپور*, ^علی خیرالدین
Shear resistance prediction of concrete beams reinforced by FRP bars using artificial neural networks
MEASUREMENT(2018)
^حسین نادرپور*, 9311149024, 9211145001
Signal processing based damage detection of concrete bridge piers subjected to consequent excitations
JOURNAL OF VIBROENGINEERING(ISI)(2017)
^حسین نادرپور*, 9111149017, ^علی خیرالدین, غلامرضا قدرتی امیری
Evaluation of Critical Success Factors of Construction Projects Using Soft Computing Methods
International Journal of Innovation, Management and Technology(2018)
^حسین نادرپور*, عسگری, ^علی خیرالدین
An artificial neural network model for estimating the shear contribution of RC beams strengthened by externally bonded FRP
Journal of Rehabilitation in Civil Engineering(2018)
9011149023, ^حسین نادرپور*, ^علی خیرالدین
A proposed novel approach for torsional strength prediction of RC beams
JOURNAL OF BUILDING ENGINEERING(2019)
9311145001, ^حسین نادرپور*, ^علی خیرالدین
Innovative models for prediction of compressive strength of FRP-confined circular reinforced concrete columns using soft computing methods
COMPOSITE STRUCTURES(2019)
^حسین نادرپور*, Kohei Nagai, 9418121001, 9411149031
Experimental study on influence of proposed FRP-strengthening techniques on RC circular short columns considering different types of damage index
COMPOSITE STRUCTURES(2019)
9411149031, ^حسین نادرپور*, ^علی خیرالدین
An investigation into the behavior of special moment frames with high-strength reinforcement subjected to cyclic loading
JOURNAL OF BUILDING ENGINEERING(2019)
حامد ارشدی, ^علی خیرالدین*, ^حسین نادرپور
High-strength reinforcement effects on the seismic behaviour of beam–column joints
PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-STRUCTURES AND BUILDINGS(2021)
9312145001, ^علی خیرالدین*, ^حسین نادرپور
Seismic resilience evaluation based on vulnerability curves for existing and retrofitted typical RC school buildings
SOIL DYNAMICS AND EARTHQUAKE ENGINEERING(2019)
9311149026, محسن غفوری آشتیانی, ^حسین نادرپور*, مهدی اقبالی
A Proposed Model for Axial Strength Estimation of Non-compact and Slender Square CFT Columns
IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF CIVIL ENGINEERING(2019)
9211145001, ^حسین نادرپور*, ^علی خیرالدین
Shear failure capacity prediction of concrete beam–column joints in terms of ANFIS and GMDH
Practice Periodical on Structural Design and Construction(2019)
^حسین نادرپور, 9318121006*
Earthquake-Induced Pounding of Medium-to-High-Rise Base-Isolated Buildings
Applied Sciences-Basel(2019)
^حسین نادرپور, پیام دانایی فرد, Daniel Burkacki, Robert Jankowski*
Risk Assessment in Bridge Construction Projects in Iran using Monte Carlo Simulation Technique
Practice Periodical on Structural Design and Construction(2019)
^حسین نادرپور*, ^علی خیرالدین, 9212051001
Effective Formula for Impact Damping Ratio for Simulation of Earthquake-induced Structural Pounding
Geosciences (Switzerland)(2019)
سید محمد خاتمی, ^حسین نادرپور, Rui Barros, Anna Jakubczyk-Gałczy ´ nska, Robert Jankowski*
Adaptive neuro‐fuzzy inference modelling and sensitivity analysis for capacity estimation of fiber reinforced polymer‐strengthened circular reinforced concrete columns
EXPERT SYSTEMS(2019)
^حسین نادرپور*, Kohei Nagai, محمد حاجی, 9318121006
A Neuro-Fuzzy Model for Punching Shear Prediction of Slab-Column Connections Reinforced with FRP
Journal of Soft Computing in Civil Engineering(2019)
^حسین نادرپور, 9318121006*
Classification of failure modes in ductile and non-ductile concrete joints
ENGINEERING FAILURE ANALYSIS(2019)
^حسین نادرپور, 9318121006*
An Innovative Approach for Bond Strength Modeling in FRP Strip-to-Concrete Joints Using Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System
ENGINEERING WITH COMPUTERS(2020)
^حسین نادرپور*, 9318121006, Kohei Nagai
Seismic Response of High-Rise Buildings Equipped with Base Isolation and Non-Traditional Tuned Mass Dampers
Applied Sciences-Basel(2019)
^حسین نادرپور, نغمه ناجی, Daniel Burkacki, Robert Jankowski*
Safety Assessment of Dual Shear Wall-Frame Structures Subject to Mainshock-Aftershock Sequence in Terms of Fragility and Vulnerability Curves
EARTHQUAKES AND STRUCTURES(2019)
^حسین نادرپور*, 9311149021
Verification of Formulas for Periods of Adjacent Buildings Used to Assess Minimum Separation Gap Preventing Structural Pounding during Earthquakes
ADVANCES IN CIVIL ENGINEERING(2019)
سید محمد خاتمی, ^حسین نادرپور, Rui Barros, Robert Jankowski*
Evaluation and Verification of Finite Element Analytical Models in Reinforced Concrete Members
IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF CIVIL ENGINEERING(2020)
^حسین نادرپور*, 9318121006
تاثیر استفاده از خاک اره راش و اکالیپتوس به عنوان مواد مکمل در بهبود عملکرد تخته های کامپوزیتی سیمانی
مدل سازي در مهندسي(2018)
مهدی عبادی جامخانه*, مسعود احمدی, ^حسین نادرپور
Seismic Performance of Steel Moment Frames Containing Concentric Bracing Equipped with Shape Memory Alloys
Open Civil Engineering Journal(2019)
9211143001, ^رضا وهدانی*, ^محسن گرامی, ^حسین نادرپور
مطالعه آزمایشگاهی شاخص های خرابی اتصالات تیر-ستون پل های راه آهن بتنی با فولاد مقاومت بالا تحت بار سیکلیک
مهندسی زیرساخت های حمل و نقل(2019)
9312145001, ^علی خیرالدین*, ^حسین نادرپور
استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در تخمین ظرفیت باربری شالوده های سطحی واقع بر بسترهای چند لایه چسبنده
مدل سازی در مهندسی(2011)
^عبدالحسین حداد, ^حسین نادرپور
An experimental approach for shear strengthening of RC beams using a proposed technique by embedded through-section FRP sheets
COMPOSITE STRUCTURES(2020)
احسان مرادی, ^حسین نادرپور*, ^علی خیرالدین
Risk Evaluation and Prioritization in Bridge Construction Projects Using System Dynamics Approach
Practice Periodical on Structural Design and Construction(2020)
9212051001, ^علی خیرالدین, ^حسین نادرپور*
Moment capacity estimation of spirally reinforced concrete columns using ANFIS
Complex & Intelligent Systems(2020)
^حسین نادرپور, 9318121006*
A new proposed approach for moment capacity estimation of ferrocement members using Group Method of Data Handling
Engineering Science and Technologyan International Journal(2020)
^حسین نادرپور*, دانیال رضا زاده عیدگاهی, 9418121001, امیرحسین رفیعیان, سید میثم کلانتری
Reliability assessment of RC frames rehabilitated by eccentrically braces having vertical shear link
SN Applied Sciences(2020)
9111149014, ^حسین نادرپور*, ^محسن گرامی
Study on Methods to Control Interstory Deflections
Geosciences (Switzerland)(2020)
سید محمد خاتمی, ^حسین نادرپور, سید محمد ناظم رضوی, Rui Carneiro Barros, Anna Jakubczyk-Gałczyńska*, Robert Jankowski
Probabilistic evaluation of seismic resilience for typical vital buildings in terms of vulnerability curves
Structures(2020)
9511149009, ^حسین نادرپور*
An ANN-Based Approach for Prediction of Sufficient Seismic Gap between Adjacent Buildings Prone to Earthquake-Induced Pounding
Applied Sciences-Basel(2020)
سید محمد خاتمی, ^حسین نادرپور, سید محمد ناظم رضوی, Rui Carneiro Barros, Barbara Sołtysik*, Robert Jankowski
Estimating the compressive strength of eco-friendly concrete incorporating recycled coarse aggregate using neuro-fuzzy approach
JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION(2020)
^حسین نادرپور, معصومه میررشید*
Reliability assessment of shear-deficient reinforced concrete beams externally bonded by FRP sheets having different configurations
Structures(2020)
9128211004, ^حسین نادرپور*
A Proposed Soft Computing Model for Ultimate Strength Estimation of FRP-Confined Concrete Cylinders
Applied Sciences-Basel(2020)
رضا کامگار, ^حسین نادرپور, هومن ابراهیم پور کومله, Anna Jakubczyk-Gałczyńska*, Robert Jankowski
Shear strength estimation of reinforced concrete beam–column sub‐assemblages using multiple soft computing techniques
Structural Design of Tall and Special Buildings(2020)
^حسین نادرپور*, Kohei Nagai
Determination of Peak Impact Force for Buildings Exposed to Structural Pounding during Earthquakes
Geosciences (Switzerland)(2020)
سید محمد خاتمی, ^حسین نادرپور, Rui Carneiro Barros, Anna Jakubczyk-Gałczyńska, Robert Jankowski*
Structural damage detection of reinforced concrete shear walls subject to consequent earthquakes
SN Applied Sciences(2020)
9211149024, ^حسین نادرپور*, ^محمدکاظم شربتدار
Recent Trends in Prediction of Concrete Elements Behavior Using Soft Computing (2010–2020)
ARCHIVES OF COMPUTATIONAL METHODS IN ENGINEERING(2021)
9318121006*, ^حسین نادرپور
Shear capacity estimation of FRP-reinforced concrete beams using computational intelligence
Structures(2020)
^حسین نادرپور, محمد حاجی, معصومه میررشید*
Confinement Coefficient Predictive Modeling of FRP-Confined RC Columns
Advances in Civil Engineering Materials(2020)
^حسین نادرپور, معصومه میررشید*
A novel definition of damage states for structural elements in framed reinforced concrete buildings
JOURNAL OF BUILDING ENGINEERING(2020)
^حسین نادرپور, 9318121006*
Seismic resilience evaluation of base-isolated RC buildings using a loss-recovery approach
BULLETIN OF EARTHQUAKE ENGINEERING(2020)
9411145002, ^حسین نادرپور*
Seismic fragility evaluation of FRP-retrofitted RC frames subjected to mainshock-aftershock records
Structures(2020)
9211145003, ^حسین نادرپور*
A Proposed Soft Computing Model for Ultimate Strength Estimation of FRP-Confined Concrete Cylinders
Applied Sciences-Basel(2020)
رضا کامگار, ^حسین نادرپور, حسین ابراهیم پور کومله, Anna Jakubczyk-Gałczyńska*, Robert Jankowski
عملکرد لرزه‌ای قاب خمشی بهسازی شده با دیوار برشی فولادی با در نظر گرفتن عدم قطعیّت‌های سازه‌ای
نشریه مهندسی عمران فردوسی(2020)
9311143005, ^محسن گرامی*, ^حسین نادرپور
Effect of structural uncertainties on seismic performance of moment frame rehabilitated with steel shear wall
Scientia Iranica(2021)
9311143005, ^محسن گرامی*, ^حسین نادرپور
تاثیر عدم‌قطعیت‌های سازه‌ای دیوار برشی فولادی بر عملکرد لرزه‌ای قاب خمشی بهسازی‌شده
مهندسی سازه و ساخت(2021)
9311143005, ^محسن گرامی*, ^حسین نادرپور
Experimental investigation into the failure process of exterior beam-column joints with high-strength reinforcements
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering(2020)
9312145001, ^علی خیرالدین, ^حسین نادرپور, مهدی کیومرثی*
Experimental Study on the Failure Traits of Frames with High-Strength Reinforcements
International Journal of Materials Science and Engineering(2021)
9312145001, ^علی خیرالدین, ^حسین نادرپور, مهدی کیومرثی*
Experimental investigation on behavior of FRP-strengthened RC beams subjected to combined twisting-bending moments
ENGINEERING STRUCTURES(2021)
9011149003, ^حسین نادرپور*, ^علی خیرالدین
A reliability-based approach and code calibration of FRP-Confined rectangular RC columns subjected to concentric loading
JOURNAL OF BUILDING ENGINEERING(2021)
9411149018, ^حسین نادرپور*
Shear strength estimation of reinforced concrete walls using support vector regression improved by Teaching–learning-based optimization, Particle Swarm optimization, and Harris Hawks Optimization algorithms
JOURNAL OF BUILDING ENGINEERING(2021)
9611149007, ^حسین نادرپور*
Probabilistic damage evaluation of base-isolated reinforced concrete structures under near-fault pulse-like bidirectional seismic excitations
Structures(2021)
9211145005, ^حسین نادرپور*
Torsion-based layout optimization of shear walls using multi-objective water cycle algorithm
ADVANCES IN STRUCTURAL ENGINEERING(2021)
حمید دهنوی پور*, حسین مشکی, ^حسین نادرپور
Simulation of foamed concrete compressive strength prediction using adaptive neuro-fuzzy inference system optimized by nature-inspired algorithms
Frontiers of Structural and Civil Engineering(2021)
احمد شرافتی, ^حسین نادرپور, Sinan Q. Salih, E. ONYARI, Zaher Mundher YASEEN*
Seismic response evaluation of structures using discrete wavelet transform through linear analysis
Structures(2021)
رضا کامگار, مسعود دادخواه, ^حسین نادرپور*
Innovative Computational Intelligence-Based Model for Vulnerability Assessment of RC Frames Subject to Seismic Sequence
Journal of Structural Engineering – ASCE(2021)
9318121006, ^حسین نادرپور*
Effective Gap Size Index for Determination of Optimum Separation Distance Preventing Pounding between Buildings during Earthquakes
Applied Sciences-Basel(2021)
سید محمد خاتمی, ^حسین نادرپور, علیرضا مرتضایی, سید محمد ناظم رضوی, Natalia Lasowicz*, Robert Jankowski
Seismic Response of Base-Isolated Structures with LRB and FPS under near Fault Ground Motions
Procedia Engineering(2011)
^محمدکاظم شربتدار, غلامرضا قدرتی امیری, ^حسین نادرپور
Isogeometric level set topology optimization for elastoplastic plane stress problems
International Journal of Mechanics and Materials in Design(2021)
9611145003, ^مجید قلهکی*, ^حسین نادرپور, سید مهدی توکلی (استاد مشاور)
بررسی رفتار ساختمان های بلند دوبلکسی فولادی دارای هسته مقاوم بتن مسلح تحت بارگذاری زلزله و باد
عمران مدرس(2021)
9111149035, ^حسین نادرپور*, ^علی خیرالدین
Probabilistic Residual Capacity Assessment of Mainshock-Damaged Multi-Span Simply Supported Concrete Girder Bridges Subjected to Aftershock
BULLETIN OF EARTHQUAKE ENGINEERING(2022)
9311143004, ^محسن گرامی*, ^حسین نادرپور
Experimental Investigation of Mix Proportions Effects on Roller-Compacted Concrete Properties Using Response Surface Methodology
International Journal of Pavement Research and Technology(2023)
Hosein Arabyarmohammadi, ^محمدکاظم شربتدار*, ^حسین نادرپور
ارزیابی آزمایشگاهی خصوصیات مکانیکی روسازی بتن غلتکی با استفاده از روش سطح پاسخ
مهندسی زیرساخت های حمل و نقل(2022)
حسین عرب یارمحمدی, ^محمدکاظم شربتدار*, ^حسین نادرپور
شناسایی خواص مودال به‌منظور پایش سلامت پل‌ها در حوزه زمان ‌بر اساس روش رد‌‌گیری پیچیدگی
مهندسی زیرساخت های حمل و نقل(2021)
9511149028, ^امید رضائی فر*, ^حسین نادرپور
تخمین مقاومت برشی تیرهای بتنی مسلح به آرماتور FRP با استفاده از مدل GMDH-GA
مهندسی سازه و ساخت(2021)
مسعود احمدی*, ^حسین نادرپور, 9418121001, دانیال رضازاده عیدگاهی
پیش بینی رفتار سدهای بتنی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (مطالعه موردی رفتار سد دز)
پژوهش های زیرساخت های عمرانی(2021)
^حسین نادرپور*, سید روح الله حسینی واعظ, 8915142009
Predicting the peak structural displacement preventing pounding of buildings during earthquakes
Journal of Physics: Conference Series(2021)
سید محمد خاتمی, ^حسین نادرپور, علیرضا مرتضایی, شهریار طاووسی تفرشی, A Jakubczyk-Gałczyńska*, R Jankowski
An experimental approach to the influence of partial rebar corrosion and concrete degradation on behavior of FRP-strengthened RC beams
SN Applied Sciences(2021)
9328121005, ^حسین نادرپور*
Failure mode prediction of reinforced concrete columns using machine learning methods
ENGINEERING STRUCTURES(2021)
^حسین نادرپور, *, پیام پارسا
Evaluation of pounding effects between reinforced concrete frames subjected to far-field earthquakes in terms of damage index
BULLETIN OF EARTHQUAKE ENGINEERING(2022)
9312143001, ^حسین نادرپور, ^رضا وهدانی, R. Jankowski*
Seismic assessment of RC structures having shape memory alloys rebar and strengthened using CFRP sheets in terms of fragility curves
BULLETIN OF EARTHQUAKE ENGINEERING(2021)
9512149002, ^حسین نادرپور*
Collapse Capacity of Ordinary RC Moment Frames Considering Mainshock-Aftershock Effects
JOURNAL OF EARTHQUAKE ENGINEERING(2022)
9211145003*, ^حسین نادرپور
Innovative Approach for Moment Capacity Estimation of Spirally Reinforced Concrete Columns Using Swarm Intelligence–Based Algorithms and Neural Network
Practice Periodical on Structural Design and Construction(2021)
^حسین نادرپور, پیام پارسا, *
Innovative Models for Capacity Estimation of Reinforced Concrete Elements in Terms of Soft Computing Techniques
Practice Periodical on Structural Design and Construction(2021)
^حسین نادرپور, *
Seismic Behavior of Steel Moment Resisting Frames Associated with RC Shear Walls
IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF CIVIL ENGINEERING(2013)
^علی خیرالدین, ^حسین نادرپور
ارائه یک رابطه جدید برای المان های پیوند در محاسبه اثر ضربه بر پایه آثار ضریب استرداد و سرعت برخورد
(2013)
^حسین نادرپور, روی مانوئل منزس کارنیرو باروس
بررسی پدیده لنگی برش در ساختمان‏ های بلند بتن‏ آرمه با سیستم لوله‏ ای
مدل سازی در مهندسی(2011)
^حسین نادرپور, ^علی خیرالدین
Dominant Pulse Simulation of Near Fault Ground Motions
EARTHQUAKE ENGINEERING AND ENGINEERING VIBRATION(2013)
سید روح اله حسینی واعظ, ^محمدکاظم شربتدار, غلامرضا قدرتی امیری, ^حسین نادرپور, ^علی خیرالدین
مدل سازی پالس غالب رکوردهای نزدیک گسل ایران طی زلزله های 1978 طبس و 2003 بم
(2014)
غلامرضا قدرتی امیری, ^محمدکاظم شربتدار, ^حسین نادرپور, ^علی خیرالدین
Video Measurement Method Development to Modal Identification of 3D Sandwich Panels /توسعه روش اندازه‌گیری ویدویی برای تعیین مشخصات دینامیکی پانل‌های ساندویچی سه بعدی
مهندسی سازه و ساخت(2022)
9511149028, ^امید رضائی فر*, ^حسین نادرپور
Isogeometric Level Set-Based Topology Optimization for Geometrically Nonlinear Plane Stress Problems
COMPUTER-AIDED DESIGN(2022)
9611145003, ^مجید قلهکی*, ^حسین نادرپور, سید مهدی توکلی (استاد مشاور رساله)
Compressive Capacity Prediction of Stirrup-Confined Concrete Columns Using Neuro-Fuzzy System
Buildings(2022)
^حسین نادرپور, ^مهدی اکبری آقبلاغ, معصومه میررشید, Denise-Penelope N. Kontoni*
Seismic fragility assessment for mixed concrete/steel buildings considering the appropriate position of the transition story
SOIL DYNAMICS AND EARTHQUAKE ENGINEERING(2022)
9612145002, ^علی خیرالدین*, ^محمدعلی کافی, ^حسین نادرپور
Seismic vulnerability assessment of reinforced concrete buildings having nonlinear fluid viscous dampers
BULLETIN OF EARTHQUAKE ENGINEERING(2022)
9411145002, ^حسین نادرپور*
Experimental study on the behavior of RC beams with artificially corroded bars
Structures(2022)
^حسین نادرپور, فرزاد قاسمی میدانسر, محمد حاجی*
Transit search: An optimization algorithm based on exoplanet exploration
Results in Control and Optimization(2022)
*, ^حسین نادرپور
Seismic resilience index for RC moment frames of school buildings using neuro-fuzzy approach
NATURAL HAZARDS(2022)
مهدیه چلابی, ^حسین نادرپور, *
Earthquake-induced nonlinear dynamic response assessment of structures in terms of discrete wavelet transform
Structures(2022)
رضا کامگار*, مسعود دادخواه, ^حسین نادرپور
Computational intelligence-based models for estimating the fundamental period of infilled reinforced concrete frames
JOURNAL OF BUILDING ENGINEERING(2022)
*, ^حسین نادرپور
Fragility analysis of structural pounding between adjacent structures arranged in series with various alignment configurations under near-field earthquakes
BULLETIN OF EARTHQUAKE ENGINEERING(2022)
فهیمه ابراهیمیان, محمدعلی هادیانفرد, ^حسین نادرپور, Robert Jankowski*
Damage Severity Quantification Using Wavelet Packet Transform and Peak Picking Method
Practice Periodical on Structural Design and Construction(2022)
پویان فخاریان*, ^حسین نادرپور
مدل سازی تیرهای بتن آرمه دارای خرابی داخلی تقویت شده با FRP و مقایسه با نمونه آزمایشگاهی
مهندسی سازه و ساخت(2022)
محمد عباسی رشت آبادی, ^حسین نادرپور*
The Effectiveness of Rubber Bumpers in Reducing the Effects of Earthquake-Induced Pounding between Base-Isolated Buildings
Applied Sciences-Basel(2022)
سید محمد خاتمی, ^حسین نادرپور, علیرضا مرتضایی, علیرضا شربتدار, Natalia Lasowicz*, Robert Jankowski
Shear Strength Prediction of Reinforced Concrete Shear Wall Using ANN, GMDH-NN and GEP
Journal of Soft Computing in Civil Engineering(2022)
^حسین نادرپور, محمدرضا شارعی, پویان فخاریان*, محمدعلی هروی
Estimating the Behavior of FRP-Strengthened RC Structural Members Using Artificial Neural Networks
Procedia Engineering(2011)
^حسین نادرپور, ^علی خیرالدین, غلامرضا قدرتی امیری, سید روح اله حسینی واعظ
Machine learning prediction of fiber pull-out and bond-slip in fiber-reinforced cementitious composites
JOURNAL OF BUILDING ENGINEERING(2023)
ابوالفضل همتیان, میثم جلالی*, ^حسین نادرپور, Moncef L. Nehdi
Effect of uncertainties of shear wall on reliability of rehabilitated structure
Magazine of Civil Engineering(2023)
9311143005*, ^محسن گرامی, ^حسین نادرپور
Non-linear study of the method of transition in mixed concrete/steel structures
SOIL DYNAMICS AND EARTHQUAKE ENGINEERING(2023)
9612145002*, ^علی خیرالدین, ^محمدعلی کافی, ^حسین نادرپور
A Novel Damage Detection Method of Reinforced Concrete Frames Using Signal Processing and Extracted Near-Fault Fling-Step Pulses
SHOCK AND VIBRATION(2022)
Amir Ezzodin, Gholamreza Ghodrati Amiri*, ^حسین نادرپور, Morteza Raissi Dehkordi
The effect of rubber bumper in order to suggest a new equation to calculate damping ratio, subjected building pounding during seismic excitation
EARTHQUAKES AND STRUCTURES(2022)
S.M. Khatami*, ^حسین نادرپور, A.R. Mortezaei, R.C. Barros, M. Maddah
بررسی اثر قطر و درصد حجمی الیاف فلزی قلاب‌دار بر زمان وی‌بی و خصوصیات مکانیکی بتن غلتکی روسازی
پژوهش های زیرساخت های عمرانی(2022)
پیمان پاریاد, ^حسین نادرپور*, ^محمدکاظم شربتدار
Study of the damage indices of concrete members reinforced with high-strength steel
PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-STRUCTURES AND BUILDINGS(2023)
, ^علی خیرالدین*, ^حسین نادرپور, محمد حاجی
بررسی آزمایشگاهی اثر الیاف غیرفولادی بر کارآیی و مشخصات مکانیکی و طاقت بتن غلتکی روسازی
پژوهش های زیرساخت های عمرانی(2024)
حسین عرب یارمحمدی, ^محمدکاظم شربتدار*, ^حسین نادرپور
Utilization of artificial neural networks to prediction of the capacity of CCFT short columns subject to short term axial load
ARCHIVES OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING(2014)
^حسین نادرپور, ^علی خیرالدین
انتخاب آرایش بهینه شبکه عصبی در تحلیل خاکهای مخلوط با خرده لاستیک های بازیافتی
(2015)
فاضل فصیحی, ^حسین نادرپور
Influence of Seismic Pounding on RC Buildings with and without Base Isolation System Subject to Near-Fault Ground Motions
Journal of Rehabilitation in Civil Engineering(2013)
روی مانوئل منزس کارنیرو باروس, ^حسین نادرپور, دکتر مرتضائی
A New Equation of Motion to Calculate the Impact Force and the Energy Dissipation
Civil-Comp(2013)
^حسین نادرپور, روی مانوئل منزس کارنیرو باروس
State-of-the-Art: Building Pounding, Link Elements and the Evaluation of Impact Forces and Energy Dissipation
Civil-Comp(2013)
^حسین نادرپور, روی مانوئل منزس کارنیرو باروس
Numerical Study of Pounding in RC Buildings Under Near-Fault Ground Motions Considering New Link Element
Journal of Rehabilitation in Civil Engineering(2013)
روی مانوئل منزس کارنیرو باروس, ^حسین نادرپور, دکتر مرتضائی
Comparative Review of the Performance Based Design of Building Structures Using Static Non-Linear Analysis, Part A: Steel Braced Frames
Journal of Rehabilitation in Civil Engineering(2013)
روی مانوئل منزس کارنیرو باروس, , ^حسین نادرپور
Comparative Review of the Performance Based Design of Building Structures Using Static Non-Linear Analysis, Part B: RC Frames
Journal of Rehabilitation in Civil Engineering(2014)
روی مانوئل منزس کارنیرو باروس, M.T Braz - Caser, ^حسین نادرپور
Compressive Strength of Confined Concrete in CCFST Columns
Journal of Rehabilitation in Civil Engineering(2014)
^علی خیرالدین, ^حسین نادرپور
A NEW MODEL FOR CALCULATING THE IMPACT FORCE AND THE ENERGY DISSIPATION BASED ON CR-FACTOR AND IMPACT VELOCITY
Scientia Iranica(2015)
^حسین نادرپور, روی مانوئل منزس کارنیرو باروس
بهینه سازی عرشه پلهای بتنی پیش تنیده قوطی شکل بر اساس آیین نامه بارگذاری پل ها با استفاده از الگوریتم ژنتیک
(2014)
^حسین نادرپور, ^علی خیرالدین
محاسبه نیروی ضربه دو ساختمان در هنگام زلزله و میزان انرژی مستهلکشده با استفاده از منحنی هیسترزیس
(2013)
^حسین نادرپور, روی مانوئل منزس کارنیرو باروس
ارزیابی پارامترهای موثر بر تفرق امواج زلزله های دور از گسل به کمک شبکه های عصبی مصنوعی
(2014)
^حسین نادرپور
The Effect of RC Core on Rehabilitation of Tubular Structures
Journal of Rehabilitation in Civil Engineering(2014)
سید روح اله حسینی واعظ, ^حسین نادرپور, ^علی خیرالدین
Dynamic Analysis and Determination of Maximum Tensile Strain of Bottom Asphalt Concrete for Different Vehicle Velocities
ENGINEERING JOURNAL(2015)
^غلامعلی شفابخش, ^حسین نادرپور
تشخیص محل و میزان ترک در تیرها با استفاده از تبدیل موجک
مدل سازی در مهندسی(2014)
^حسین نادرپور, ^علی خیرالدین, غلامرضا قدرتی امیری
Determining the Relative Importance of Parameters Affecting Concrete Pavement Thickness
Journal of Rehabilitation in Civil Engineering(2015)
^غلامعلی شفابخش*, ^حسین نادرپور, 9222844001
Investigation of Buildings Collision Based on Mathematic Equation to Evaluate the Impact Force in Nonlinear Viscoelastic Model
TWELFTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONAL STRUCTURES TECHNOLOGY(2014-09-02)
^حسین نادرپور, روی مانوئل منزس کارنیرو باروس
A New Theory of Pounding Between Two Bodies Considering Link Element by HavingNonlinear Stiffness of Spring
Second European Conference on Earthquake Engineering and Seismology(2014-08-24)
^حسین نادرپور, روی مانوئل منزس کارنیرو باروس
بهره گیری از فناوری نانو در طراحی ساختمان پایدار
سومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران(2015-02-23)
^حسین نادرپور
انتخاب سیستم ساختمانی مناسب با استفاده از روش تصمصم گیری چند معیاره saw
هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران(2014-05-07)
اسماعیل خانه زر, ^حسین نادرپور
Evaluation of Existing Techniques on Structural Health Monitoring of Bridges
هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله(2015-05-18)
^علی خیرالدین, ^حسین نادرپور
تاثیر میراگر جرمی تنظیم شونده فعال در تقویت سازه های بتنی
هفتمین کنفرانس ملی بتن ایران(2015-10-07)
^حسین نادرپور, ^علی خیرالدین
کاربرد کنترل غیرفعال جهت تقویت سازه های بتنی
هفتمین کنفرانس ملی بتن ایران(2015-10-07)
^حسین نادرپور, ^علی خیرالدین
بررسی عملکرد قاب های خمشی فولادی ویژه با تحلیل استاتیکی غیرخطی
سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری، دانشگاه شهید بهشتی(2015-12-29)
^محسن گرامی, ^حسین نادرپور, عباس سیوندی پور, 9111148006*
بررسی بهره گیری از سیستم استنتاج فازی FIS در بهبود و پیش بینی رفتار اعضای بتن آرمه تقویت شده با FRP
اولین کنفرانس ملی کاربرد کامپوزیت ها در صنعت ساخت(2016-05-18)
^حسین نادرپور*, 9418121001, 9312149007
پیش بینی مقاومت پیچشی تیرهای بتن آرمه تقویت شده با FRP با شبکه عصبی مصنوعی
اولین کنفرانس ملی کاربرد کامپوزیت ها در صنعت ساخت(2016-05-18)
^حسین نادرپور*, امیر کوچک کاشانی, 9418121001
Evaluation of Resilience Index Using Fragility Curves
7th International Conference on Integrated Disaster Risk Management(2016-10-01)
9311149026, محسن غفوری آشتیانی, ^حسین نادرپور*, مهدی اقبالی
تحلیل قابلیت اعتماد تیر های بتن آرمه تقویت شده در برش با صفحات FRP
اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت(2016-09-21)
9211149011, ^حسین نادرپور*
شناسایی آسیب در سازه های فولادی با استفاده از تبدیل فوریه
اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت(2016-09-21)
^حسین نادرپور, 9211149026, امیر عزالدین
شناسایی آسیب دیوار برشی بتنی با استفاده از تبدیل فوریه
اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت(2016-09-21)
^حسین نادرپور, 9211149024*, ^محمدکاظم شربتدار, امیر عزالدین
بررسی پارامترهای موثر دراتصالات بتن آرمه مقاوم سازی شده با FRP به کمک شبکه عصبی
اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت(2016-09-21)
9311145001, 9311145010, ^حسین نادرپور, ^علی خیرالدین
ارائه مدل شبکه عصبی برای تخمین ظرفیت برشی تیر بتنی مقاومسازی شده با FRP
اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت(2016-09-21)
9311145010, 9311145001, ^حسین نادرپور, ^علی خیرالدین
کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در محاسبه ی ظرفیت برش پانچ دال های بتنی مسلح شده با FRP
هشتمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران(2016-10-06)
^حسین نادرپور, 9411149018*, 9418121001
پیش بینی رفتار ستون های بتن آرمه دایروی شکل محصورشده با FRP به وسیله ی شبکه عصبی مصنوعی
هشتمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران(2016-10-06)
^حسین نادرپور, 9418121001*, 9122200047
بررسی روش منطق فازی جهت پیش بینی رفتار دراز مدت و دوام بتن
هشتمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران(2016-10-06)
^حسین نادرپور*, 9312149007
بررسی پاسخ سازه های دارای جداگر لرزه ای تحت برخورد با سازه های مجاور درزمان وقوع زلزله
کنفرانس بین المللی پژوهش‌های نوین در علوم مهندسی(2016-06-02)
پیام دانائی فرد, ^حسین نادرپور
بررسی پدیده ستون کوتاه در ساختمانهای بتن آرمه و معرفی تکنیک های مقابله با آن
نهمین کنفرانس ملی بتن ایران(2017-10-07)
9411149031, ^حسین نادرپور*, ^علی خیرالدین
بررسی پارامترهای موثر در اتصالات بتن آرمه مقاغوم سازی شده با FRP به کمک شبکه عصبی مصنوعی
اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت(2016-09-22)
9311145001*, 9311145010, ^حسین نادرپور, ^علی خیرالدین
مقایسه رفتار روسازی های بتنی و آسفالتی با تاکید بر پارامتر های چرخه عمر و ملاحظات زیست محیطی
دومین کنفرانس ملی رویه های بتنی(2017-04-26)
^حسین نادرپور, 9418121001*, 9411141034
کاربرد موجک و مورفولوژی پردازش تصاویر دیجیتال در آشکارسازی ترک های سطحی بتن با هدف کاربرد تشخیصی در رویه های بتنی
دومین کنفرانس ملی رویه های بتنی(2017-04-26)
امیر کوچک کاشانی, موسی محمودی, ^حسین نادرپور, 9418121001
ارزیابی قابلیت اعتماد سازههای بتن آرمه تقویت شده با FRP
دهمین کنگره ملی مهندسی عمران(2017-04-19)
^حسین نادرپور, 9411149030*
ارزیابی کمی توابع بازیابی مربوط به تاب آوری لرزهای سیستمهای سازه ای
دهمین کنگره ملی مهندسی عمران(2017-04-19)
9411145002*, ^حسین نادرپور
Soft Computing Research in Structural Control by Mass Damper (A review paper)
چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی سازه(2018-02-17)
^حسین نادرپور, ^رضا وهدانی, 9318121006*
کاربرد روشهای هوش مصنوعی جهت تخمین مقاومت برشی دیوار برشی بتن آرمه
دهمین کنفرانس ملی بتن(2018-10-07)
^حسین نادرپور, 9411149032*, 9418121001
بررسی محل و تعداد شیار در تقویت تیر های یک سر گیردار تحت بار متمرکز در روش نزدیک به سطح
دهمین کنفرانس ملی بتن(2018-10-07)
سلمان نوغانی*, ^حسین نادرپور
تخمین ظرفیت خمشی ستون های بتن مسلح با فولاد مارپیچ
یازدهمین کنفرانس ملی بتن(2019-10-06)
^حسین نادرپور, 9318121006*
Seismic Evaluation of Retrofitted RC Frames Using Neuro-Fuzzy Algorithms
8th International Conference on Structural Dynamics (EURODYN 2011)(2011-07-04)
^حسین نادرپور, غلامرضا قدرتی امیری, ^علی خیرالدین
Estimating the Behavior of FRP-Strengthened RC Structural Members Using Artificial Neural Networks
The Twelfth East Asia-Pacific Conference on Structural Engineering and Construction(EASEC-12)(2011-01-26)
^حسین نادرپور, ^علی خیرالدین, غلامرضا قدرتی امیری
Seismic Response of Base-Isolated Structures with LRB and FPS under Near Fault Ground Motions
The Twelfth East Asia-Pacific Conference on Structural Engineering and Construction(EASEC-12)(2011-01-26)
^محمدکاظم شربتدار, غلامرضا قدرتی امیری, ^حسین نادرپور
بررسی رفتار غیرخطی دیوار برشی بتن مسلح تقویت شده با ورق فلزی
کنفرانس بتن و زلزله-دوازدهمین همایش سالیانه موسسه بین المللی بتن آمریکا-شاخه ایران(2010-12-26)
^حسین نادرپور, ^علی خیرالدین, سید محمد خاتمی
بررسی نحوه تاثیر پارامترهای سازه ای بر رفتار لرزه ای ساختمان های دال تخت
ششمین کنگره ملی مهندسی عمران(2011-04-26)
^حسین نادرپور, ^علی خیرالدین
بررسی تاثیر استفاده از بتن در بهبود رفتار لرزه ای دیوار برشی فولادی
ششمین کنگره ملی مهندسی عمران(2011-04-26)
^حسین نادرپور, سید محمد خاتمی
بررسی پارامترهای موثر بر قابلیت اطمینان تیر بتن آرمه تقویت شده
ششمین کنگره ملی مهندسی عمران(2011-04-26)
^حسین نادرپور, عباس نادرپور
Prediction of FRP Contribution to the Shear Resistance of RC Beams Using Artificial Neural Networks
ششمین کنگره ملی مهندسی عمران(2011-04-26)
^حسین نادرپور, ^علی خیرالدین, ^محمدکاظم شربتدار, غلامرضا قدرتی امیری
تخمین ظرفیت باربری شالوده های سطحی نواری متکی بر بسترهای خاکی چند لایه با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
ششمین کنگره ملی مهندسی عمران(2011-04-26)
^عبدالحسین حداد, ^حسین نادرپور
The Influence of Column Shapes on Behavior of RC Buildings Subjected to Near-Fault Ground Motion
اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسل های فعال(2011-09-03)
سید محمد خاتمی , ^حسین نادرپور
Seismic Evaluation of Available Retrofitting Methods for Non- Ductile RC Frames Using ANNs
ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله(2011-05-16)
^حسین نادرپور, ^علی خیرالدین
مدیریت بحران در استان سمنان در هنگام زلزله و راهکارهای پیشنهادی
اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران: زلزله و آسیب‌پذیری اماکن و شریان‌های حیاتی(2011-06-20)
^حسین نادرپور, ^علی بزان, آیدا متحدین
بررسی رفتار تیر در سیستم باربری قاب های بتن مسلح تحت زلزله های نزدیک گسل
اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران: زلزله و آسیب‌پذیری اماکن و شریان‌های حیاتی(2011-06-20)
سید محمد خاتمی , ^حسین نادرپور, اصغر وطنی اسکویی
Construction Reinforcement Systems Using FRP Composites
نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران(2012-05-08)
آیدا متحدین, ^علی بزان, ^حسین نادرپور
Seismic Evaluation of Reinforced Concrete Frames Retrofitted by FRP Sheets
نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران(2012-05-08)
^حسین نادرپور
An Investigation on the Effect of Core on Shear Lag in Tubular Structures
نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران(2012-05-08)
^حسین نادرپور, ^علی خیرالدین
مراحل اجرای شمع های درجاریز در خشکی و دریا
اولین کنفرانس ملی صنعت بتن(2012-05-24)
^حسین نادرپور
بررسی بتن ریزی در آب و مقایسه روشهای کاربردی آن
اولین کنفرانس ملی صنعت بتن(2012-05-24)
^حسین نادرپور
بررسی اثر محبوس شدگی بتن تحت اثر جدار فولادی دایروی در ستونهای دایروی مرکب بتنی–فولادی
دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران(2012-06-19)
^علی خیرالدین, ^حسین نادرپور
بررسی تاثیر افزایش زمان تناوب طراحی بر روی رفتار دینامیکی ساختمانهای جداسازی شده توسط جداگرهای آونگی اصطکاکی
دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران(2012-06-19)
^حسین نادرپور
Using Artificial Neural Networks for simulating the behavior of LSF connections
The 2011 World Congress on Advances in Structural Engineering and Mechanics(ASEM11)(2011-09-18)
^حسین نادرپور, محمد صالح فرازنده
بررسی مقاوم سازی پل های بتن آرمه به عنوان یکی از شریان های حیاتی مهم پس از رخداد زلزله و نحوه مدیریت بحران ناشی از آن
دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران(2012-06-19)
^علی خیرالدین, ^حسین نادرپور
Optimization of single-track, post- tensioned concrete box girder railway bridges using genetic algorithm
سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن ، ICRARE2013(2013-04-30)
^علی خیرالدین, ^حسین نادرپور, رسول عرب نائینی
Optimization of double-track, post- tensioned concrete box girder railway bridges using genetic algorithm
سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن ، ICRARE2013(2013-04-30)
^علی خیرالدین, ^حسین نادرپور, رسول عرب نائینی
Empirical Approach Using ANN for Determining Confined Compressive Strength in FRP-Strengthened Concrete Members
15th World Conference on Earthquake Engineering(2012-09-20)
^حسین نادرپور
Proposing the Optimized Combination of Different Isolation Bearings Subjected to Near-Fault Ground Motions
15th World Conference on Earthquake Engineering(2012-09-20)
^حسین نادرپور
Prevalent Pulse Influence of Near-Fault Ground Motions On Base-Isolated Steel Structures
International Conference on Noise and Vibration Engineering (ISMA2012)(2012-09-15)
^حسین نادرپور, غلامرضا قدرتی امیری
طراحی بهینه وزن عرشه پلهای بتنی پیش تنیده قوطی شکل با استفاده از الگوریتم ژنتیک
چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران(2012-10-06)
^علی خیرالدین, ^حسین نادرپور
بررسی ظرفیت محوری ستون های تقویت شده بتن مسلح
دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک(2012-10-22)
^علی خیرالدین, ^حسین نادرپور
The influence of column shapes on behavior of RC buildings subjected to near-fault ground montions
نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران(2012-05-08)
سید محمد خاتمی , ^علی خیرالدین, ^حسین نادرپور
تاثیر بار زنده ایران و آشتو بر طرح بهینه عرشه پل های بتنی پیش تنیده قوطی شکل با استفاده ازالگوریتم ژنتیک
اولین کنفرانس ملی زیر ساخت های حمل و نقل(2013-02-12)
^علی خیرالدین, ^حسین نادرپور, رسول عرب نائینی
بررسی طول تیر پیوند در تعیین دریفت سازه تحت تحلیل دینامیکی غیرخطی در سیستم دیوار برشی فولادی کوپله با اتصال صلب
هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران(2014-05-07)
^مجید قلهکی, ^حسین نادرپور
بررسی رفتار اتصالات بتن آرمه تحت بارگذاری چرخه ای توسط شبکه های عصبی مصنوعی
هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران(2013-05-07)
^محمد سعید کریمی, ^حسین نادرپور
Modified Linear Viscoelastic Model Of Impact To Measure The Value Of Impact Force During CollisionBetween Two Adjacent Bodies Based On Kelvin-Voigt Mo
The International Conference on INnovation and Collaboration in Engineering Research(2013-06-20)
^حسین نادرپور, روی مانوئل منزس کارنیرو باروس
The Efficiency of Artificial Neural Networks (ANNs) In Complex Function
The International Conference on INnovation and Collaboration in Engineering Research(2013-06-20)
^حسین نادرپور
Performance of Circular Concrete Filled Steel Tube Members Subjected to Axial Loading
4th International Conference on Concrete & Development(2013-04-29)
^علی خیرالدین, ^حسین نادرپور
Failure Analysis of Two Adjacent Concrete Buildings During Seismic Load, Considering Building Pounding
4th International Conference on Concrete & Development(2013-04-29)
^حسین نادرپور, روی مانوئل منزس کارنیرو باروس
ارزیابی استفاده از بتن حاوی لاستیک به عنوان لایه رویه روسازی‏های صلب برای مسیرهای با ترافیک سنگین
دومین کنفرانس ملی صنعت بتن(2014-02-19)
^حسین نادرپور
کاربرد نانو ذرات در بهبود رفتار بتن
دومین کنفرانس ملی صنعت بتن(2014-02-19)
^حسین نادرپور
بررسی مقاومت برشی تیرهای بتن آرمه تقویت شده با کامپوزیت FRP بر اساس آیین نامه های مقاوم سازی 69
دومین کنفرانس ملی صنعت بتن(2014-02-19)
^علی خیرالدین, ^حسین نادرپور
بررسی معادلات ارائه شده در محاسبه نیروی ضربه دو ساختمان در هنگام زلزله و میزان انرژی مستهلک شده با استفاده از منحنی هیسترزیس
دومین کنفرانس ملی صنعت بتن(2014-02-19)
روی مانوئل منزس کارنیرو باروس, ^حسین نادرپور
Comparison of Different Equations to Calculate Dissipated Energy during Impact based on Harmonic Loading
دومین کنفرانس ملی صنعت بتن(2014-02-19)
روی مانوئل منزس کارنیرو باروس, ^حسین نادرپور
Influence of equivalent pulses of near fault ground motions on base-isolated rc structures
IX International Conference on Structural Dynamics (EURODYN 2014)(2014-06-30)
سید روح اله حسینی واعظ, ^حسین نادرپور, روی مانوئل منزس کارنیرو باروس
ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي سريع و ارائه منحني هاي شكنندگي براي ساختمان هاي بتن آرمه بيمارستاني (مطالعه موردي: شهر كابل)
روفي عبدالعلي(تاریخ دفاع: 1402/07/25) ، مقطع : دكتري
تحليل قابليت اعتماد سازه هاي بتن آرمه داراي سيستم جداسازي پايه
نظيري حسين(تاریخ دفاع: 1401/10/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي آزمايشگاهي مشخصات مقاومتي بتن هاي دوست دار محيط زيست حاوي خرده لاستيك و دوده سيليسي و ارائه روابط پيش بين با استفاده از محاسبات نرم
داداشي فاطمه(تاریخ دفاع: 1401/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي توپولوژي در مسائل تنش مسطح با استفاده از تحليل غيرخطي آيزوژئومتريك و روش مجموعه سطوح تراز
جهانگيري حسن علي(تاریخ دفاع: 1401/07/20) ، مقطع : دكتري
ارايه پارامترهاي لرزه‌اي ساختمان‌هاي تركيبي بتني-فولادي در ارتفاع با در نظر گرفتن اثر طبقه انتقالي
كياني آرين(تاریخ دفاع: 1401/07/20) ، مقطع : دكتري
تاب آوري لرزه اي سازه هاي بتن آرمه با تكنيك ANFIS
چلابي مهديه(تاریخ دفاع: 1400/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه آزمايشگاهي مقاوم سازي تيرهاي داراي بازشوهاي مدور عمودي در اتصال تير به ستون با استفاده از صفحات GFRP و تقويت آرماتور گذاري
محبي يايچي ميثم(تاریخ دفاع: 1400/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه آزمايشگاهي رفتار لرزه اي اتصالات تير-ستون بتن آرمه با استفاده از مصالح HPFRCC و با آرايش متفاوت آرماتور گذاري در ستون و چشمه اتصال
فرداكبري فرزاد(تاریخ دفاع: 1400/04/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه آزمايشگاهي مقاوم سازي اتصالات تير به ستون بتن آرمه با استفاده از تكنيك شيارزني مارپيچ و دورپيچ كامل FRP
رضائي مهدي(تاریخ دفاع: 1400/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي رفتار تيرهاي بتن آرمه تقويت شده با ورق‌هاي كامپوزيتي CFRP بر اساس ضوابط بارگذاري آيين نامه
شحنه مصطفي(تاریخ دفاع: 1401/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهيرفتار تيرهاي بتن‌آرمه با خوردگي موضعي شبيه‌سازي شده ميلگردهاي خمشي
قاسمي ميدانسر فرزاد(تاریخ دفاع: 1399/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تخمين احتمالاتي ظرفيت باقيمانده پس از زلزله پل‌هاي بتني بزرگراهي تحت پس لرزه بر مبناي روش مهندسي بر اساس عملكرد
صداقتي پرشان(تاریخ دفاع: 1401/04/28) ، مقطع : دكتري
بهينه‌سازي چيدمان و طراحي ديوار برشي برمبناي قيد قابليت اعتماددر قاب‌هاي سه بعدي بتن‌آرمه
شاهمرادي قمي حميدرضا(تاریخ دفاع: 1401/12/23) ، مقطع : دكتري
تحليل قابليت اطمينان و پيش بيني ظرفيت برشي ديوارهاي برشي بتن‌آرمه به كمك الگوريتم هاي فرا ابتكاري
پارسا پيام(تاریخ دفاع: 1400/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر ميدان مغناطيسي بر خواص مكانيكي بتن‌هاي حاوي سيليس و الياف فولادي
گنجي قليچي رسول(تاریخ دفاع: 1398/11/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني مقاومت برشي ديوارهاي برشي بتن آرمه به كمك الگوريتم هاي مبتني بر محاسبات نرم
شارعي امرغان محمدرضا(تاریخ دفاع: 1397/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه شاخص هاي خسارت قاب هاي خمشي بتن آرمه مجاور ناشي از برخورد لرزه اي و تعيين منحني هاي شكنندگي
حسيني سيدحسن(تاریخ دفاع: 1401/12/23) ، مقطع : دكتري
شناسايي آسيب در تيرهاي بتن آرمه با و بدون FRP با استفاده از پردازش تصاوير ديجيتال
عباسي رشت آبادي محمد(تاریخ دفاع: 1400/07/12) ، مقطع : دكتري
شناسايي آسيب در تيرهاي بتن آرمه با و بدون FRP با استفاده از پردازش تصاوير ديجيتال
عباسي رشت آبادي محمد(تاریخ دفاع: 1400/07/12) ، مقطع : دكتري
بررسي اثر جداگرهاي ميان طبقه‌اي در سازه هاي بلندمرتبه تحت اثر زلزله‌هاي نزديك گسل
احمدي شكالگوراني فائزه(تاریخ دفاع: 1398/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر جداگرهاي ميان طبقه‌اي در سازه هاي بلندمرتبه تحت اثر زلزله‌هاي نزديك گسل
احمدي شكالگوراني فائزه(تاریخ دفاع: 1398/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تخمين مقاومت برشي ديوارهاي بتن آرمه به كمك تكنيك‌هاي SVM،MLP وANFIS و مقايسه با روابط آيين‌نامه‌هاي معتبر دنيا
مايل افشار محسن(تاریخ دفاع: 1398/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تخمين مقاومت برشي ديوارهاي بتن آرمه به كمك تكنيك‌هاي SVM،MLP وANFIS و مقايسه با روابط آيين‌نامه‌هاي معتبر دنيا
مايل افشار محسن(تاریخ دفاع: 1398/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي تاب آوري لرزه‌اي ساختمان ها با استفاده از روش هاي فازي
رضائي رنجبر پروانه(تاریخ دفاع: 1398/04/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي تاب آوري لرزه‌اي ساختمان ها با استفاده از روش هاي فازي
رضائي رنجبر پروانه(تاریخ دفاع: 1398/04/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استخراج منحني‌هاي شكنندگي لرزه اي براي قاب‌هاي بتن آرمه داراي آلياژهاي حافظه دار شكلي
حجتي راد امين(تاریخ دفاع: 1398/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استخراج منحني‌هاي شكنندگي لرزه اي براي قاب‌هاي بتن آرمه داراي آلياژهاي حافظه دار شكلي
حجتي راد امين(تاریخ دفاع: 1398/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل قابليت اعتماد لوله‌هاي فاضلاب بتني مدفون به كمك روش‌هاي مبتني بر منطق فازي
حاجي شريفي محمدرضا(تاریخ دفاع: 1398/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل قابليت اعتماد لوله‌هاي فاضلاب بتني مدفون به كمك روش‌هاي مبتني بر منطق فازي
حاجي شريفي محمدرضا(تاریخ دفاع: 1398/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توسعه روش اندازه‌گيري ويدئويي مبتني بر فاز جهت شناسايي مشخصات ديناميكي سازه‌ها
طالب صفا پوريا(تاریخ دفاع: 1399/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توسعه روش اندازه‌گيري ويدئويي مبتني بر فاز جهت شناسايي مشخصات ديناميكي سازه‌ها
طالب صفا پوريا(تاریخ دفاع: 1399/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه آزمايشگاهي و تحليلي طراحي مقاوم و بهسازي برشي اعضاي بتن آرمه با استفاده از تكنيك هاي جديد به كارگيري سيستم FRP
مرادي احسان(تاریخ دفاع: 1401/08/23) ، مقطع : دكتري
مطالعه آزمايشگاهي و عددي اندركنش پيچش –خمشتيرهايبتنآرمهمقاومشدهباصفحاتFRP
ايلخاني محمدحسين(تاریخ دفاع: 1398/07/17) ، مقطع : دكتري
قابليت اعتماد قاب‌هاي خمشي فولادي بهسازي شده با رويكرد تركيب عدم قطعيت‌هاي سازه و سيستم ثانويه
مداحي سركش مهديه(تاریخ دفاع: 1400/07/25) ، مقطع : دكتري
موازنه تاب آوري - هزينه براي ساختمان هاي بتن آرمه به كمك روش هاي مبتني بر محاسبات نرم
مختاري مهدي(تاریخ دفاع: 1401/07/19) ، مقطع : دكتري
تحليل قابليت اعتماد قاب‌هاي بتن آرمه بهسازي لرزه‌اي شده توسط سيستم FRP
چهكندي آزاده(تاریخ دفاع: 1396/09/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي قابليت اعتماد خستگي پل‌هاي پيش تنيده پس كشيده تحت بارهاي تصادفي با استفاده از روش‌هاي مبتني بر محاسبات نرم
شكوهي سينا(تاریخ دفاع: 1397/04/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي سطح تاب‌آوري و تحليل حساسيت ساختمان‌هاي فولادي موجود با استفاده از منحني‌هاي شكنندگي
رجب پور نگار(تاریخ دفاع: 1396/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي و عددي مقاوم‌سازي ستون‌هاي كوتاه دايره‌اي بتن آرمه به كمك صفحات خارجي FRP و روش نصب نزديك به سطح
حاجي محمد(تاریخ دفاع: 1396/11/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عملكرد سيستم استنتاج فازي عصبي تطبيقي براي تعيين مقاومت پيوستگي آرماتورهاي GFRP در بتن
علي زاده فاطمه(تاریخ دفاع: 1396/10/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي قابليت اعتماد ستون‌هاي بتن آرمه تقويت شده با FRP به كمك شبكه‌هاي عصبي مصنوعي
غلامي شالي مژده(تاریخ دفاع: 1397/04/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار لرزه‌اي قاب هاي خمشي بتن آرمه همجوار در برابر نيروي ضربه تحت تحريكات نزديك زلزله گسل
شاه حسيني محسن(تاریخ دفاع: 1397/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي ريسكها و تعيين پاسخ در پروژه هاي پل سازي با استفاده از پويايي سيستم و نظريه بازيها
مرتضوي سيد مهدي(تاریخ دفاع: 1399/07/27) ، مقطع : دكتري
ارزيابي آزمايشگاهي و تحليلي رفتار قابهاي خمشي بتن آرمه مسلح به فولاد مقاومت بالا با شكل پديري ويژه تحت بار جانبي
ارشدي حامد(تاریخ دفاع: 1398/07/08) ، مقطع : دكتري
تاثير پس لرزه و عدم قطعيت ها بر ارزيابي قاب هاي بتن آرمه تقويت شده با FRP تحت زلزله هاي نزديك گسل
شفائي حسن(تاریخ دفاع: 1399/12/27) ، مقطع : دكتري
قابليت اعتماد ساختمان هاي بتن آرمه داراي سيستم جداساز پايه تحت حركات پالس گونه زلزله هاي نزديك گسل
نظرنژاد طاها(تاریخ دفاع: 1400/10/23) ، مقطع : دكتري
تخمين آسيب‌پذيري قاب‌هاي خمشي بتن‌آرمه در زمين لرزه‌هاي متوالي با روش‌هاي محاسبات نرم
ميررشيد معصومه(تاریخ دفاع: 1398/07/10) ، مقطع : دكتري
مطالعه آزمايشگاهي استفاده هم زمان از صفحات FRP و ميلگرد FRP در تقويت ظرفيت خمشي تيرهاي بتن آرمه
محمديان ايلالي محمدصادق(تاریخ دفاع: 1396/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر مسير تنش اعمالي بر رفتار مقاومتي خاك ماسه اي مخلوط با خرده لاستيك، به روش آزمايشگاهي
رضازاده عيدگاهي دانيال(تاریخ دفاع: 1397/12/07) ، مقطع : دكتري
ارائه منحني هاي شكنندگي براي قا‌ب‌هاي با ستون مختلط(CFST)تحت توالي لرزه‌اي
احمدي مسعود(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : دكتري
تخمين مقاومت برشي و خمشي تيرهاي تقويت شده با FRP به روش نصب در نزديك سطح ((NSM به كمك روش هاي مبتني بر محاسبات نرم
رييسي مستشاري امين(تاریخ دفاع: 1396/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني مقاومت برشي تيرهاي بتن آرمه تقويت شده با صفحات FRP با استفاده از سيستم فازي
علوي سيد عليرضا(تاریخ دفاع: 1395/09/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني مقاومت برشي تير هاي بتن آرمه مسلح به ميلگرد FRP بدون خاموت با استفاده از سيستم هاي هوشمند
پورسعيدي اميد(تاریخ دفاع: 1395/12/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين شاخص خسارت و شكل پذيري قابهاي بتن آرمه با در نظر گرفتن اثرات پس لرزه
وكيلي خديجه(تاریخ دفاع: 1395/12/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارتقا سطح تاب آوري لرزه اي ساختمانهاي بتن آرمه موجود به كمك منحني هاي شكنندگي بر مبناي قابليت اعتماد لرزه اي
صمديان دلباز(تاریخ دفاع: 1395/10/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير پارامترهاي لرزه اي بر رفتار ساختمانهاي بتن مسلح ميان‌مرتبه با آناليز ديناميكي افزايشي
كاظمي شريعت پناهي سيد مهدي(تاریخ دفاع: 1394/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه رابطه اي براي تخمين ضريب ميرايي ناشي از ضربه دو ساختمان مجاور تحت تحريك لرزه اي به منظور تعيين فاصله بحراني
خاتمي سيد محمد(تاریخ دفاع: 1395/12/09) ، مقطع : دكتري
بررسي اثر عمق مدفون بر پاسخ ديناميكي شالوده ماشين‌آلات با استفاده از شبيه سازي عددي
ابراهيم زاده مريم(تاریخ دفاع: 1395/12/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير نوع و ميزان الياف فولادي در رفتار تيرهاي بتني
باقري عليرضا(تاریخ دفاع: 1394/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي الگوهاي مختلف مقاوم سازي برشي تير بتن آرمه با صفحات FRP
طاهر دوست مهران(تاریخ دفاع: 1394/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل اعتماد تيرهاي بتن آرمه تقويت شده در برش توسط صفحات FRP
شهرياري سپهرداد(تاریخ دفاع: 1395/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير نوع ساختگاه بر عملكرد لرزه اي سيستم هاي داراي جداگرهاي پايه
جامي نادر(تاریخ دفاع: 1394/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كاربرد شبكه هاي عصبي مصنوعي در پيش بيني مقاومت اتصال بتن و ERP
كاميار علي(تاریخ دفاع: 1394/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي خرابي در پل بتن آرمه با استفاده از توابع تبديل
رضا اهرابي پگاه(تاریخ دفاع: 1395/07/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي خرابي در اتصالات تير- ستون بتن آرمه با استفاده از تبديل هيلبرت - هوانگ
همتي الهام(تاریخ دفاع: 1395/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي الگوي خرابي قابهاي فولادي با استفاده از توابع تبديل و شبكه هاي عصبي مصنوعي
سليماني نژاد ساره(تاریخ دفاع: 1395/07/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تشخيص الگوي آسيب ديوارهاي برشي بتن آرمه با استفاده از تبديل هاي رياضياتي و هوش مصنوعي
خادميان فاطمه(تاریخ دفاع: 1395/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير وجود ميراگرهاي لرزه اي تعبيه شده در محل اتصال مهاربند شورون بر برش پايه ساختمان هاي فولادي
خالصي ميترا(تاریخ دفاع: 1394/07/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهسازي لرزه اي سازه هاي بتن آرمه به همراه جداسازهاي لرزه اي به كمك ميراگرهاي جرمي تنظيم شونده
سلطاني متين اصغر(تاریخ دفاع: 1394/10/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي قابليت اطمينان لرزه اي قابهاي خمشي فولادي تقويت شده با مهاربند
رضائي فاطمه(تاریخ دفاع: 1394/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه مدل جديد بهينه‌سازي شاخص‌هاي تاثيرگذار بر موفقيت پروژه مبتني بر شبكه‌هاي عصبي مصنوع
عسگري مهدي(تاریخ دفاع: 1396/12/14) ، مقطع : دكتري
بهينه سازي موقعيت قرار گيري مهاربندها در سازه هاي فولادي بااستفاده از الگوريتم ژنتيك
شاهميري محمدعلي(تاریخ دفاع: 1393/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار ديوار برشي كوپله با تير رابط HPFRCC با آرايش ميلگرد هاي معمولي و حذف ميلگردهاي قطري
هادي زاده هاشم ابادي اميد(تاریخ دفاع: 1393/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي محل و خصوصيات ميراگرهاي جرمي تنظيم شده با استفاده از الگوريتم هاي مبتني بر هوش مصنوعي
كياني آرين(تاریخ دفاع: 1394/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي بهينه قابهاي بتن مسلح بااستفاده از الگوريتمهاي فرا ابتكاري
كرابي مصطفي(تاریخ دفاع: 1393/12/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي و تخمين خرابي در قابهاي بتن آرمه با استفاده از توابع تبديل
عزالدين امير(تاریخ دفاع: 1393/10/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي قابليت اطمينان قابهاي بهسازي شده لرزه اي با استفاده از مهاربند فولادي واگرا با تير پيوند قائم
صفائي كوچكسرائي سارا(تاریخ دفاع: 1393/12/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي رفتار ديوار ديوار برشي كوپله با تير رابط HPFRCC با آرايش آرماتورگذاري قطري مختلف
شاياني احسان(تاریخ دفاع: 1393/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي عرشه با مقطع جعبه اي پلهاي پيش تنيده بااجراي سگمنتال بااستفاده از الگوريتم فاخته
حضرتي مقيم زهرا(تاریخ دفاع: 1394/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير اعمال شرط تسليم تير پيوند در طراحي اعضاي قابهاي فولادي داراي مهاربند واگرا
پنام محمدرضا(تاریخ دفاع: 1393/07/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار ساختمانهاي بلند دوبلكسي فولادي (داراي اختلاف تراز) با هسته مقاوم بتن مسلح
بهنام مهسا(تاریخ دفاع: 1393/06/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي پارامترهاي لرزه اي قابهاي بتن مسلح
انصاري مسعود(تاریخ دفاع: 1394/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير سطوح عملكرد در ارزيابي لرزه اي قاب هاي خمشي فولادي با شكل پذيري زياد تحت زلزله هاي نزديك گسل
كشاورزمعتمدي مرضيه(تاریخ دفاع: 1394/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي نيازهاي موضعي قاب خمشي فولادي در اثر زلزله هاي نزديك گسل
كاشف محمدامير(تاریخ دفاع: 1393/12/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-ارزيابي لرزه اي سازه پيش گرمكن تحت ركودهاي زمين لرزه اي حوزه دور و نزديك (مطالعه موردي: كارخانه سيمان شهركرد)
يوسفي رستم(تاریخ دفاع: 1393/04/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
محاسبه ظرفيت برشي تير بتنارمه مقاوم سازي شده با كامپوزيت
مرادي احسان(تاریخ دفاع: 1392/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي الگوي خرابي سازه اي با استفاده از روش هاي رياضياتي و الگوريتم هاي مبتني بر هوش مصنوعي
فخاريان پويان(تاریخ دفاع: 1393/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقاوم سازي پايه پل هاي بتن ارمه با استفاده از پدالاستومري
دبيري حامد(تاریخ دفاع: 1392/12/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه رفتار ديناميكي ساختمان هاي تقويت شده با جداگر و ميراگر
بغدادي محمد(تاریخ دفاع: 1392/12/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني پاسخ اتصالات تير - ستون بتن ارمه تقويت شده
ايلخاني محمدحسين(تاریخ دفاع: 1393/02/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر تير پيوند و تاثير ان بر رفتار ديوار برشي كوپله فولادي با ورق نازك
قدكساز محمدباقر(تاریخ دفاع: 1392/07/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي شاخص هاي خرابي سازه هاي قابي بتن مسلح تحت اثر زلزله هاي بحراني تصادفي
حسين زاده سوادي ميثم(تاریخ دفاع: 1392/12/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي كنترل سازه ها همزمان از سيستم جدا ساز لرزه اي و ميراگرهاي جرمي تنظيم شده
حاجبي پوريا(تاریخ دفاع: 1392/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير نسبت ضخامت ورق اتصال تير به ستون فلزي پر شده با بتن در رفتار لرزه اي اتصال
خامسي سيد عقيل(تاریخ دفاع: 1393/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل ديناميكي روسازي اسفالتي راه تحت بارگزاري هاي مختلف
معتمدي مانا(تاریخ دفاع: 1392/04/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي ريسك لرزه اي قاب هاي بتني...
وطن دوست احسان(تاریخ دفاع: 1392/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تخمين پاسخ سدهاي بتني با استفاده از الگوريتم...
ملكشاهي ناصر(تاریخ دفاع: 1391/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني رفتار اتصالات قابهاي خمشي بتن مسلح تحت بارگذاري چرخه اي با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
حافظي نسب هاجر(تاریخ دفاع: 1391/12/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي تيرهاي بتني پلهاي پس كشيده پيش ساخته
عرب نائيني ماشاء اله(تاریخ دفاع: 1391/10/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر مولفه قائم در زلزله هاي نزديك گسل بر رفتار لرزه اي ساختمانهاي بلند با... انعطاف پذير
جوشن مهسا(تاریخ دفاع: 1391/12/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني مقاومت بتن محصور شده با فولاد در ستون هاي مركب با استفاده از سيستم هاي هوشمند
احمدي مسعود(تاریخ دفاع: 1391/06/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي لرزه اي ساختمانهاي جداسازي پايه اي شده تحت زلزله هاي نزديك گسل
تبرعي علي(تاریخ دفاع: 1391/10/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه روشي نوين براي توليد حركات مصنوعي نزديك گسل
حسيني واعظ سيد روح اله(تاریخ دفاع: 1391/07/22) ، مقطع : دكتري
مطالعه عددي تحليل و طراحي رو سازيهاي انعطاف پذير راهها و استفاده از شبكه هاي مصنوعي
فصيحي فاضل(تاریخ دفاع: 1390/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطاعه عددي تحليل و طراحي روسازيهاي صلب راهها و استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
نوروزي رضا(تاریخ دفاع: 1390/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي سريع و ارائه منحني هاي شكنندگي براي ساختمان هاي بتن آرمه بيمارستاني (مطالعه موردي: شهر كابل)
روفي عبدالعلي(تاریخ دفاع: 1402/07/25) ، مقطع : دكتري
تحليل قابليت اعتماد سازه هاي بتن آرمه داراي سيستم جداسازي پايه
نظيري حسين(تاریخ دفاع: 1401/10/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي آزمايشگاهي مشخصات مقاومتي بتن هاي دوست دار محيط زيست حاوي خرده لاستيك و دوده سيليسي و ارائه روابط پيش بين با استفاده از محاسبات نرم
داداشي فاطمه(تاریخ دفاع: 1401/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي توپولوژي در مسائل تنش مسطح با استفاده از تحليل غيرخطي آيزوژئومتريك و روش مجموعه سطوح تراز
جهانگيري حسن علي(تاریخ دفاع: 1401/07/20) ، مقطع : دكتري
ارايه پارامترهاي لرزه‌اي ساختمان‌هاي تركيبي بتني-فولادي در ارتفاع با در نظر گرفتن اثر طبقه انتقالي
كياني آرين(تاریخ دفاع: 1401/07/20) ، مقطع : دكتري
تاب آوري لرزه اي سازه هاي بتن آرمه با تكنيك ANFIS
چلابي مهديه(تاریخ دفاع: 1400/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه آزمايشگاهي مقاوم سازي تيرهاي داراي بازشوهاي مدور عمودي در اتصال تير به ستون با استفاده از صفحات GFRP و تقويت آرماتور گذاري
محبي يايچي ميثم(تاریخ دفاع: 1400/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه آزمايشگاهي رفتار لرزه اي اتصالات تير-ستون بتن آرمه با استفاده از مصالح HPFRCC و با آرايش متفاوت آرماتور گذاري در ستون و چشمه اتصال
فرداكبري فرزاد(تاریخ دفاع: 1400/04/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه آزمايشگاهي مقاوم سازي اتصالات تير به ستون بتن آرمه با استفاده از تكنيك شيارزني مارپيچ و دورپيچ كامل FRP
رضائي مهدي(تاریخ دفاع: 1400/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي رفتار تيرهاي بتن آرمه تقويت شده با ورق‌هاي كامپوزيتي CFRP بر اساس ضوابط بارگذاري آيين نامه
شحنه مصطفي(تاریخ دفاع: 1401/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهيرفتار تيرهاي بتن‌آرمه با خوردگي موضعي شبيه‌سازي شده ميلگردهاي خمشي
قاسمي ميدانسر فرزاد(تاریخ دفاع: 1399/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تخمين احتمالاتي ظرفيت باقيمانده پس از زلزله پل‌هاي بتني بزرگراهي تحت پس لرزه بر مبناي روش مهندسي بر اساس عملكرد
صداقتي پرشان(تاریخ دفاع: 1401/04/28) ، مقطع : دكتري
بهينه‌سازي چيدمان و طراحي ديوار برشي برمبناي قيد قابليت اعتماددر قاب‌هاي سه بعدي بتن‌آرمه
شاهمرادي قمي حميدرضا(تاریخ دفاع: 1401/12/23) ، مقطع : دكتري
تحليل قابليت اطمينان و پيش بيني ظرفيت برشي ديوارهاي برشي بتن‌آرمه به كمك الگوريتم هاي فرا ابتكاري
پارسا پيام(تاریخ دفاع: 1400/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر ميدان مغناطيسي بر خواص مكانيكي بتن‌هاي حاوي سيليس و الياف فولادي
گنجي قليچي رسول(تاریخ دفاع: 1398/11/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني مقاومت برشي ديوارهاي برشي بتن آرمه به كمك الگوريتم هاي مبتني بر محاسبات نرم
شارعي امرغان محمدرضا(تاریخ دفاع: 1397/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه شاخص هاي خسارت قاب هاي خمشي بتن آرمه مجاور ناشي از برخورد لرزه اي و تعيين منحني هاي شكنندگي
حسيني سيدحسن(تاریخ دفاع: 1401/12/23) ، مقطع : دكتري
شناسايي آسيب در تيرهاي بتن آرمه با و بدون FRP با استفاده از پردازش تصاوير ديجيتال
عباسي رشت آبادي محمد(تاریخ دفاع: 1400/07/12) ، مقطع : دكتري
شناسايي آسيب در تيرهاي بتن آرمه با و بدون FRP با استفاده از پردازش تصاوير ديجيتال
عباسي رشت آبادي محمد(تاریخ دفاع: 1400/07/12) ، مقطع : دكتري
بررسي اثر جداگرهاي ميان طبقه‌اي در سازه هاي بلندمرتبه تحت اثر زلزله‌هاي نزديك گسل
احمدي شكالگوراني فائزه(تاریخ دفاع: 1398/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر جداگرهاي ميان طبقه‌اي در سازه هاي بلندمرتبه تحت اثر زلزله‌هاي نزديك گسل
احمدي شكالگوراني فائزه(تاریخ دفاع: 1398/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تخمين مقاومت برشي ديوارهاي بتن آرمه به كمك تكنيك‌هاي SVM،MLP وANFIS و مقايسه با روابط آيين‌نامه‌هاي معتبر دنيا
مايل افشار محسن(تاریخ دفاع: 1398/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تخمين مقاومت برشي ديوارهاي بتن آرمه به كمك تكنيك‌هاي SVM،MLP وANFIS و مقايسه با روابط آيين‌نامه‌هاي معتبر دنيا
مايل افشار محسن(تاریخ دفاع: 1398/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي تاب آوري لرزه‌اي ساختمان ها با استفاده از روش هاي فازي
رضائي رنجبر پروانه(تاریخ دفاع: 1398/04/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي تاب آوري لرزه‌اي ساختمان ها با استفاده از روش هاي فازي
رضائي رنجبر پروانه(تاریخ دفاع: 1398/04/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استخراج منحني‌هاي شكنندگي لرزه اي براي قاب‌هاي بتن آرمه داراي آلياژهاي حافظه دار شكلي
حجتي راد امين(تاریخ دفاع: 1398/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استخراج منحني‌هاي شكنندگي لرزه اي براي قاب‌هاي بتن آرمه داراي آلياژهاي حافظه دار شكلي
حجتي راد امين(تاریخ دفاع: 1398/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل قابليت اعتماد لوله‌هاي فاضلاب بتني مدفون به كمك روش‌هاي مبتني بر منطق فازي
حاجي شريفي محمدرضا(تاریخ دفاع: 1398/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل قابليت اعتماد لوله‌هاي فاضلاب بتني مدفون به كمك روش‌هاي مبتني بر منطق فازي
حاجي شريفي محمدرضا(تاریخ دفاع: 1398/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توسعه روش اندازه‌گيري ويدئويي مبتني بر فاز جهت شناسايي مشخصات ديناميكي سازه‌ها
طالب صفا پوريا(تاریخ دفاع: 1399/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توسعه روش اندازه‌گيري ويدئويي مبتني بر فاز جهت شناسايي مشخصات ديناميكي سازه‌ها
طالب صفا پوريا(تاریخ دفاع: 1399/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه آزمايشگاهي و تحليلي طراحي مقاوم و بهسازي برشي اعضاي بتن آرمه با استفاده از تكنيك هاي جديد به كارگيري سيستم FRP
مرادي احسان(تاریخ دفاع: 1401/08/23) ، مقطع : دكتري
مطالعه آزمايشگاهي و عددي اندركنش پيچش –خمشتيرهايبتنآرمهمقاومشدهباصفحاتFRP
ايلخاني محمدحسين(تاریخ دفاع: 1398/07/17) ، مقطع : دكتري
قابليت اعتماد قاب‌هاي خمشي فولادي بهسازي شده با رويكرد تركيب عدم قطعيت‌هاي سازه و سيستم ثانويه
مداحي سركش مهديه(تاریخ دفاع: 1400/07/25) ، مقطع : دكتري
موازنه تاب آوري - هزينه براي ساختمان هاي بتن آرمه به كمك روش هاي مبتني بر محاسبات نرم
مختاري مهدي(تاریخ دفاع: 1401/07/19) ، مقطع : دكتري
تحليل قابليت اعتماد قاب‌هاي بتن آرمه بهسازي لرزه‌اي شده توسط سيستم FRP
چهكندي آزاده(تاریخ دفاع: 1396/09/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي قابليت اعتماد خستگي پل‌هاي پيش تنيده پس كشيده تحت بارهاي تصادفي با استفاده از روش‌هاي مبتني بر محاسبات نرم
شكوهي سينا(تاریخ دفاع: 1397/04/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي سطح تاب‌آوري و تحليل حساسيت ساختمان‌هاي فولادي موجود با استفاده از منحني‌هاي شكنندگي
رجب پور نگار(تاریخ دفاع: 1396/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي و عددي مقاوم‌سازي ستون‌هاي كوتاه دايره‌اي بتن آرمه به كمك صفحات خارجي FRP و روش نصب نزديك به سطح
حاجي محمد(تاریخ دفاع: 1396/11/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عملكرد سيستم استنتاج فازي عصبي تطبيقي براي تعيين مقاومت پيوستگي آرماتورهاي GFRP در بتن
علي زاده فاطمه(تاریخ دفاع: 1396/10/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي قابليت اعتماد ستون‌هاي بتن آرمه تقويت شده با FRP به كمك شبكه‌هاي عصبي مصنوعي
غلامي شالي مژده(تاریخ دفاع: 1397/04/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار لرزه‌اي قاب هاي خمشي بتن آرمه همجوار در برابر نيروي ضربه تحت تحريكات نزديك زلزله گسل
شاه حسيني محسن(تاریخ دفاع: 1397/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي ريسكها و تعيين پاسخ در پروژه هاي پل سازي با استفاده از پويايي سيستم و نظريه بازيها
مرتضوي سيد مهدي(تاریخ دفاع: 1399/07/27) ، مقطع : دكتري
ارزيابي آزمايشگاهي و تحليلي رفتار قابهاي خمشي بتن آرمه مسلح به فولاد مقاومت بالا با شكل پديري ويژه تحت بار جانبي
ارشدي حامد(تاریخ دفاع: 1398/07/08) ، مقطع : دكتري
تاثير پس لرزه و عدم قطعيت ها بر ارزيابي قاب هاي بتن آرمه تقويت شده با FRP تحت زلزله هاي نزديك گسل
شفائي حسن(تاریخ دفاع: 1399/12/27) ، مقطع : دكتري
قابليت اعتماد ساختمان هاي بتن آرمه داراي سيستم جداساز پايه تحت حركات پالس گونه زلزله هاي نزديك گسل
نظرنژاد طاها(تاریخ دفاع: 1400/10/23) ، مقطع : دكتري
تخمين آسيب‌پذيري قاب‌هاي خمشي بتن‌آرمه در زمين لرزه‌هاي متوالي با روش‌هاي محاسبات نرم
ميررشيد معصومه(تاریخ دفاع: 1398/07/10) ، مقطع : دكتري
مطالعه آزمايشگاهي استفاده هم زمان از صفحات FRP و ميلگرد FRP در تقويت ظرفيت خمشي تيرهاي بتن آرمه
محمديان ايلالي محمدصادق(تاریخ دفاع: 1396/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر مسير تنش اعمالي بر رفتار مقاومتي خاك ماسه اي مخلوط با خرده لاستيك، به روش آزمايشگاهي
رضازاده عيدگاهي دانيال(تاریخ دفاع: 1397/12/07) ، مقطع : دكتري
ارائه منحني هاي شكنندگي براي قا‌ب‌هاي با ستون مختلط(CFST)تحت توالي لرزه‌اي
احمدي مسعود(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : دكتري
تخمين مقاومت برشي و خمشي تيرهاي تقويت شده با FRP به روش نصب در نزديك سطح ((NSM به كمك روش هاي مبتني بر محاسبات نرم
رييسي مستشاري امين(تاریخ دفاع: 1396/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني مقاومت برشي تيرهاي بتن آرمه تقويت شده با صفحات FRP با استفاده از سيستم فازي
علوي سيد عليرضا(تاریخ دفاع: 1395/09/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني مقاومت برشي تير هاي بتن آرمه مسلح به ميلگرد FRP بدون خاموت با استفاده از سيستم هاي هوشمند
پورسعيدي اميد(تاریخ دفاع: 1395/12/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين شاخص خسارت و شكل پذيري قابهاي بتن آرمه با در نظر گرفتن اثرات پس لرزه
وكيلي خديجه(تاریخ دفاع: 1395/12/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارتقا سطح تاب آوري لرزه اي ساختمانهاي بتن آرمه موجود به كمك منحني هاي شكنندگي بر مبناي قابليت اعتماد لرزه اي
صمديان دلباز(تاریخ دفاع: 1395/10/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير پارامترهاي لرزه اي بر رفتار ساختمانهاي بتن مسلح ميان‌مرتبه با آناليز ديناميكي افزايشي
كاظمي شريعت پناهي سيد مهدي(تاریخ دفاع: 1394/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه رابطه اي براي تخمين ضريب ميرايي ناشي از ضربه دو ساختمان مجاور تحت تحريك لرزه اي به منظور تعيين فاصله بحراني
خاتمي سيد محمد(تاریخ دفاع: 1395/12/09) ، مقطع : دكتري
بررسي اثر عمق مدفون بر پاسخ ديناميكي شالوده ماشين‌آلات با استفاده از شبيه سازي عددي
ابراهيم زاده مريم(تاریخ دفاع: 1395/12/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير نوع و ميزان الياف فولادي در رفتار تيرهاي بتني
باقري عليرضا(تاریخ دفاع: 1394/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي الگوهاي مختلف مقاوم سازي برشي تير بتن آرمه با صفحات FRP
طاهر دوست مهران(تاریخ دفاع: 1394/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل اعتماد تيرهاي بتن آرمه تقويت شده در برش توسط صفحات FRP
شهرياري سپهرداد(تاریخ دفاع: 1395/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير نوع ساختگاه بر عملكرد لرزه اي سيستم هاي داراي جداگرهاي پايه
جامي نادر(تاریخ دفاع: 1394/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كاربرد شبكه هاي عصبي مصنوعي در پيش بيني مقاومت اتصال بتن و ERP
كاميار علي(تاریخ دفاع: 1394/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي خرابي در پل بتن آرمه با استفاده از توابع تبديل
رضا اهرابي پگاه(تاریخ دفاع: 1395/07/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي خرابي در اتصالات تير- ستون بتن آرمه با استفاده از تبديل هيلبرت - هوانگ
همتي الهام(تاریخ دفاع: 1395/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي الگوي خرابي قابهاي فولادي با استفاده از توابع تبديل و شبكه هاي عصبي مصنوعي
سليماني نژاد ساره(تاریخ دفاع: 1395/07/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تشخيص الگوي آسيب ديوارهاي برشي بتن آرمه با استفاده از تبديل هاي رياضياتي و هوش مصنوعي
خادميان فاطمه(تاریخ دفاع: 1395/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير وجود ميراگرهاي لرزه اي تعبيه شده در محل اتصال مهاربند شورون بر برش پايه ساختمان هاي فولادي
خالصي ميترا(تاریخ دفاع: 1394/07/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهسازي لرزه اي سازه هاي بتن آرمه به همراه جداسازهاي لرزه اي به كمك ميراگرهاي جرمي تنظيم شونده
سلطاني متين اصغر(تاریخ دفاع: 1394/10/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي قابليت اطمينان لرزه اي قابهاي خمشي فولادي تقويت شده با مهاربند
رضائي فاطمه(تاریخ دفاع: 1394/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه مدل جديد بهينه‌سازي شاخص‌هاي تاثيرگذار بر موفقيت پروژه مبتني بر شبكه‌هاي عصبي مصنوع
عسگري مهدي(تاریخ دفاع: 1396/12/14) ، مقطع : دكتري
بهينه سازي موقعيت قرار گيري مهاربندها در سازه هاي فولادي بااستفاده از الگوريتم ژنتيك
شاهميري محمدعلي(تاریخ دفاع: 1393/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار ديوار برشي كوپله با تير رابط HPFRCC با آرايش ميلگرد هاي معمولي و حذف ميلگردهاي قطري
هادي زاده هاشم ابادي اميد(تاریخ دفاع: 1393/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي محل و خصوصيات ميراگرهاي جرمي تنظيم شده با استفاده از الگوريتم هاي مبتني بر هوش مصنوعي
كياني آرين(تاریخ دفاع: 1394/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي بهينه قابهاي بتن مسلح بااستفاده از الگوريتمهاي فرا ابتكاري
كرابي مصطفي(تاریخ دفاع: 1393/12/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي و تخمين خرابي در قابهاي بتن آرمه با استفاده از توابع تبديل
عزالدين امير(تاریخ دفاع: 1393/10/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي قابليت اطمينان قابهاي بهسازي شده لرزه اي با استفاده از مهاربند فولادي واگرا با تير پيوند قائم
صفائي كوچكسرائي سارا(تاریخ دفاع: 1393/12/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي رفتار ديوار ديوار برشي كوپله با تير رابط HPFRCC با آرايش آرماتورگذاري قطري مختلف
شاياني احسان(تاریخ دفاع: 1393/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي عرشه با مقطع جعبه اي پلهاي پيش تنيده بااجراي سگمنتال بااستفاده از الگوريتم فاخته
حضرتي مقيم زهرا(تاریخ دفاع: 1394/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير اعمال شرط تسليم تير پيوند در طراحي اعضاي قابهاي فولادي داراي مهاربند واگرا
پنام محمدرضا(تاریخ دفاع: 1393/07/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار ساختمانهاي بلند دوبلكسي فولادي (داراي اختلاف تراز) با هسته مقاوم بتن مسلح
بهنام مهسا(تاریخ دفاع: 1393/06/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي پارامترهاي لرزه اي قابهاي بتن مسلح
انصاري مسعود(تاریخ دفاع: 1394/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير سطوح عملكرد در ارزيابي لرزه اي قاب هاي خمشي فولادي با شكل پذيري زياد تحت زلزله هاي نزديك گسل
كشاورزمعتمدي مرضيه(تاریخ دفاع: 1394/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي نيازهاي موضعي قاب خمشي فولادي در اثر زلزله هاي نزديك گسل
كاشف محمدامير(تاریخ دفاع: 1393/12/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-ارزيابي لرزه اي سازه پيش گرمكن تحت ركودهاي زمين لرزه اي حوزه دور و نزديك (مطالعه موردي: كارخانه سيمان شهركرد)
يوسفي رستم(تاریخ دفاع: 1393/04/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
محاسبه ظرفيت برشي تير بتنارمه مقاوم سازي شده با كامپوزيت
مرادي احسان(تاریخ دفاع: 1392/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي الگوي خرابي سازه اي با استفاده از روش هاي رياضياتي و الگوريتم هاي مبتني بر هوش مصنوعي
فخاريان پويان(تاریخ دفاع: 1393/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقاوم سازي پايه پل هاي بتن ارمه با استفاده از پدالاستومري
دبيري حامد(تاریخ دفاع: 1392/12/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه رفتار ديناميكي ساختمان هاي تقويت شده با جداگر و ميراگر
بغدادي محمد(تاریخ دفاع: 1392/12/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني پاسخ اتصالات تير - ستون بتن ارمه تقويت شده
ايلخاني محمدحسين(تاریخ دفاع: 1393/02/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر تير پيوند و تاثير ان بر رفتار ديوار برشي كوپله فولادي با ورق نازك
قدكساز محمدباقر(تاریخ دفاع: 1392/07/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي شاخص هاي خرابي سازه هاي قابي بتن مسلح تحت اثر زلزله هاي بحراني تصادفي
حسين زاده سوادي ميثم(تاریخ دفاع: 1392/12/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي كنترل سازه ها همزمان از سيستم جدا ساز لرزه اي و ميراگرهاي جرمي تنظيم شده
حاجبي پوريا(تاریخ دفاع: 1392/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير نسبت ضخامت ورق اتصال تير به ستون فلزي پر شده با بتن در رفتار لرزه اي اتصال
خامسي سيد عقيل(تاریخ دفاع: 1393/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل ديناميكي روسازي اسفالتي راه تحت بارگزاري هاي مختلف
معتمدي مانا(تاریخ دفاع: 1392/04/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي ريسك لرزه اي قاب هاي بتني...
وطن دوست احسان(تاریخ دفاع: 1392/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تخمين پاسخ سدهاي بتني با استفاده از الگوريتم...
ملكشاهي ناصر(تاریخ دفاع: 1391/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني رفتار اتصالات قابهاي خمشي بتن مسلح تحت بارگذاري چرخه اي با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
حافظي نسب هاجر(تاریخ دفاع: 1391/12/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي تيرهاي بتني پلهاي پس كشيده پيش ساخته
عرب نائيني ماشاء اله(تاریخ دفاع: 1391/10/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر مولفه قائم در زلزله هاي نزديك گسل بر رفتار لرزه اي ساختمانهاي بلند با... انعطاف پذير
جوشن مهسا(تاریخ دفاع: 1391/12/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني مقاومت بتن محصور شده با فولاد در ستون هاي مركب با استفاده از سيستم هاي هوشمند
احمدي مسعود(تاریخ دفاع: 1391/06/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي لرزه اي ساختمانهاي جداسازي پايه اي شده تحت زلزله هاي نزديك گسل
تبرعي علي(تاریخ دفاع: 1391/10/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه روشي نوين براي توليد حركات مصنوعي نزديك گسل
حسيني واعظ سيد روح اله(تاریخ دفاع: 1391/07/22) ، مقطع : دكتري
مطالعه عددي تحليل و طراحي رو سازيهاي انعطاف پذير راهها و استفاده از شبكه هاي مصنوعي
فصيحي فاضل(تاریخ دفاع: 1390/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطاعه عددي تحليل و طراحي روسازيهاي صلب راهها و استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
نوروزي رضا(تاریخ دفاع: 1390/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
Prediction of FRP-Confined Compressive Strength of Concrete Using Artificia Neural Networks
COMPOSITE STRUCTURES(2010)
^حسین نادرپور, غلامرضا قدرتی امیری
محاسبات نرم در مهندسی عمران
محاسبات نرم در مهندسی عمران
ساختمان‌های بلند: سیستم‌های سازه‌ای و فرم آیرودینامیکی
ساختمان‌های بلند: سیستم‌های سازه‌ای و فرم آیرودینامیکی
ضربه‌ی ساختمان‌ها در اثر زلزله
ضربه‌ی ساختمان‌ها در اثر زلزله
پایداری سازه ها: اصول و کاربردها
پایداری سازه ها: اصول و کاربردها

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
سمینار   (545 بار دانلود)
رشته : مهندسی عمران , گرایش : سازه
تئوری الاستیسیته   (772 بار دانلود)
رشته : مهندسی عمران , گرایش : سازه
محاسبات نرم   (733 بار دانلود)
رشته : مهندسی عمران , گرایش : سازه
مقاومت مصالح   (723 بار دانلود)
رشته : مهندسی عمران , گرایش : عمران-عمران

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی عمران - سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، ایران
naderpour@semnan.ac.ir
(+98)2331533781

فرم تماس